Skip links
Inhoud

Galerij

ChristenUnie

Soort organisatie:
Vereniging 
Branche:
Bestuur/Politiek 
Adres:
ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK AMERSFOORT 
Aantal medewerkers:
35 

 

Contactpersoon:
M. Van Hulst (Directeur Partijbureau) 
E-mailadres:
sollicitatie@christenunie.nl 
Telefoonnummer:
0334226969 
Website:
http://www.ChristenUnie.nl 
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=745287
Twitter:
http://twitter.com/christenunie
Facebook:
http://www.facebook.com/christenunie

 

Informatie over ChristenUnie?

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is steeds opnieuw op zoek naar mensen die ons willen steunen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap of donateurschap. Leden kunnen deelnemen aan excursies, interessante cursussen volgen, meelezen met de nieuwsbrief en zij ontvangen het politieke magazine ‘Handschrift’.
Shortcuts