Skip links
Inhoud

Galerij

ver. Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Soort organisatie:
Vereniging 
Branche:
Maatschappelijke dienstverlening 
Adres:
ver. Samenwerkingsverband Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ LEIDEN 
Aantal medewerkers:
230 

 

Contactpersoon:
A.A. Ameerun-Sedoc (Staffunctionaris Personeel & Organisatie) 
E-mailadres:
a.ameerun@exodus.nl 
Telefoonnummer:
0715161968 
Website:
 

 

Informatie over ver. Samenwerkingsverband Exodus Nederland?

Missie
Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij
• als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
• zicht krijgen op de zin van hun bestaan
• zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen.
Organisatiedoelen
• Exodus wil vanuit een christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die willen stoppen met criminaliteit en aan een nieuwe toekomst willen werken.
• Exodus wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit.
• Exodus wil haar werk in de samenleving inbedden door het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak.
• Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving.
• Exodus zoekt samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten.
• Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht geven in haar resultaten, werkwijze en de besteding van middelen.
• Exodus wil een werkomgeving zijn die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt gekenmerkt door een open en informeel karakter.
Organisatiestructuur
De vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland bestaat uit de sector Vrijwilligers en Kerkzaken en veertien Exodusstichtingen, waarvan drie nog geen huis exploiteren, die werken vanuit dezelfde basisvisie en met dezelfde missie en doelstellingen.
Exodus Nederland stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud, de voortgang en de verbetering van het werk van de verschillende Exodushuizen.

De activiteiten van de vereniging worden deels betaald uit een vastgestelde inhouding op de ontvangen landelijke subsidies.
Toezicht en bestuur
Exodus Nederland is een vereniging met veertien lokale Exodusstichtingen als lid. Hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Alle leden hebben hierin één stem. De ALV benoemt en ontslaat de leden van het bestuur, stelt de begroting en de jaarstukken vast en bepaalt daarmee het beleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en in de werkorganisatie. De leiding daarvan is gedelegeerd aan de directeur.
Shortcuts