Skip links
Inhoud

Galerij

Kom over en help

Soort organisatie:
Stichting 
Branche:
Overheid/Non profit 
Adres:
Kom over en help
Beurtschipper 14
3861 SC NIJKERK 
Aantal medewerkers:
10 

 

Contactpersoon:
M. Gorter (Vrijwilligerscoordinator) 
E-mailadres:
mgorter@komoverenhelp.nl 
Telefoonnummer:
030-2463208 
Website:
http://www.komoverenhelp.nl 
LinkedIn:
https://nl.linkedin.com/company/kom-over-en-help
Twitter:
https://twitter.com/komoverenhelp
Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/st.komoverenhelp

 

Informatie over Kom over en help?

Visie
De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over en help de inspiratiebron en norm voor al haar handelen. Op grond hiervan weet ze zich van harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld.

Missie
Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Kernwaarden van onze hulpverlening zijn:

Betrokkenheid vanuit verbondenheid
Kom over en help heeft vanuit haar geschiedenis een sterke geestelijke verbondenheid met de christenen en kerken die geleden hebben en nog lijden onder de gevolgen van het communisme. Deze verbondenheid leidt tot blijvende betrokkenheid bij hen en hun samenleving.

De gehéle mens
Kom over en help ziet het welzijn van de mens vanuit het holistische perspectief: de mens in harmonie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf.

Oog voor kwetsbare naaste
Kom over en help richt zich in de eerste plaats op kwetsbare kinderen en gezinnen. Door armoede en ontwrichting kunnen veel kinderen niet opgroeien en zich niet ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel en waarde(n)vol gezin.

Barmhartigheid
Kom over en help ziet het als haar roeping om in bewogenheid haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië te dienen, in navolging van Christus die met innerlijke ontferming en bewogenheid omzag naar de mens in zijn geestelijke en lichamelijke noden.

Recht
Zoals de Bijbel in het Oude Testament richtlijnen geeft voor de ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben, en zoals Christus opkwam voor de armen en verdrukten, zo wil Kom over en help een stem geven aan hen die niet gehoord worden en geen helper hebben.

Partnerschap
Partnerschap betekent voor Kom over en help: samen met lokale partners, op basis van gedeelde christelijke visie en uitgaande van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, inhoud geven aan armoedebestrijding.

Betrouwbaar en professioneel
Kom over en help wil een betrouwbare en professionele organisatie zijn. Wij zijn dan ook aanspreekbaar op een verantwoorde besteding van middelen, op transparantie in beleid en uitvoering en op de bereidheid te leren van ervaringen. Dat wordt ook gewaarborgd door het CBF-Keur, dat de stichting sinds 1999 draagt. Dit keurmerk is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en wordt toegekend aan fondswervende organisaties die zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor een goed doel. Voor meer informatie verwijzen wij u het CBF-Keur.
Shortcuts