Skip links
Inhoud

Galerij

World Servants

Soort organisatie:
Non-profit organisatie 
Branche:
Goede Doelen/Ontwikkelingsamenwerking/, Kerkgenootschappen/Zending, Overheid/Non profit 
Adres:
World Servants
Industrieweg 12 c
8471 AD WOLVEGA 
Aantal medewerkers:
16 betaalde medewerkers en meer dan honderd gespecialiseerde vrijwilligers 

 

Contactpersoon:
Willem-Jan van der Ven (vorming en training) 
E-mailadres:
willem-jan@worldservants.nl 
Telefoonnummer:
0561 614857 
Website:
https://www.worldservants.nl 
Twitter:
http://twitter.com/worldservants
Facebook:
http://www.facebook.com/worldservantsNL

 

Informatie over World Servants?

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelings­landen: scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen . Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

De organisatie zorgt voor goede begeleiding en training van zowel de staf als de deelnemers van een project. Met ieder project gaat een deskundige hoofdleider en vijf à zes stafleden (waaronder een technisch en een medisch leider) mee.

World Servants draagt verder zorg voor een zorgvuldige selectie, begeleiding tijdens de uitvoering en evaluatie na afloop van het project. Alle projecten worden in samenwerking met en ten behoeve van een lokale gemeenschap of organisatie uitgevoerd. Na afloop van het project wordt het gebouw door de deelnemers (feestelijk) aan de gemeenschap overgedragen.

Belangrijke kernwaarden:

Christusgericht
Het geloof in Jezus Christus is de basis voor het werk van World Servants. De Bijbel wordt gezien als het Woord van God en als norm voor het leven. Door haar activiteiten wil World Servants een blijvende indruk van de liefde van Jezus Christus in de wereld achterlaten.

Dienen
In de naam ‘World Servants’ zit het woord dienaar (servant). World Servants wil, in navolging van Jezus Christus, vanuit een dienende levenshouding mensen motiveren en toerusten om ‘World Servants’ te worden.

Samenwerking
Mensen zijn voor World Servants de belangrijkste hulpbron. Er wordt gestreefd naar optimale samenwerking, met respect voor mensen en cultuurverschillen.

Kwaliteit
World Servants streeft ernaar om alle aspecten van haar werk voortreffelijk uit te voeren.
Shortcuts