Skip links
Inhoud

Privacyreglement & Disclaimer

Privacyreglement

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. ChristianTalents.NL bewaart je (persoons-)gegevens zo lang je account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wanneer je reageert op een vacature via de website ChristianTalents.NL dan zal deze reactie uitsluitend bij de desbetreffende werkgever terechtkomen. We delen je persoonsgegevens niet met externe commerciële adverteerders en advertentienetwerken. 
Je kunt je gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien je een account hebt, kun je dit zelf doen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuur je een bericht met je naam en contactgegevens aan ChristianTalents.NL, Postbus 8055, 1180 LB Amstelveen of een e-mail aan Email-Contact. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.
ChristianTalents.NL zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ChristianTalents.NL de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. ChristianTalents.NL stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Lees hier ons privacyreglement

Disclaimer Website

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. ChristianTalents.NL aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van ChristianTalents.NL. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij ChristianTalents.NL.

Disclaimer Email

Alle Emails die door ChristianTalents.NL -gebruikers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een email van of via ChristianTalents.nl ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de email alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.
Shortcuts