Skip links
Inhoud

Beginnend predikant voor de Protestantse Gemeente te Hilversum

Beginnend predikant voor de Protestantse Gemeente te Hilversum

wijkgemeente Diependaal (voor 5 jaar voor 20 uur)


Functieomschrijving


De Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een

Beginnend predikant voor de Protestantse Gemeente te Hilversum,
wijkgemeente Diependaal (voor 5 jaar voor 20 uur)

De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n 1,85 miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De Mobiliteitspool is een onderdeel van de afdeling Kerk en Werk. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, categoriale pastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

Karakter Diependaalsekerk
De Diependaalse kerk is een kleine maar levende gemeente die vanuit haar evangelisch-confessionele identiteit het Woord laat klinken in Hilversum Zuid. Kernwoorden van de gemeente zijn saamhorigheid en gastvrijheid.

Het evangelisch-confessionele karakter komt naar voren bij o.a.:
● De schriftlezing, die het fundament van de dienst in liedkeuze en verkondiging is;
● De verkondiging, die uitgaat van de genade van Jezus Christus en dit toepast op het leven van alle dag en in het persoonlijke geloofsleven;
● De sacramenten, die een belangrijke rol spelen in de eredienst;
● Gebruik van de liederen (Liedboek, Opwekking, Evangelische Liedbundel en Hemelhoog) alsook gebruik van andere muziekvormen dan begeleiding door het orgel alleen.

Gemeenteleven
Het gemeenteleven wordt gekenmerkt door het centraal stellen van Christus, de levende Heer. Daarnaast is er grote saamhorigheid tussen de gemeenteleden. Veel gemeenteleden maken deel uit van een “Groeigroep ̈. We proberen met missionaire activiteiten mensen gastvrij te ontvangen en in gesprek te raken. Onze gemeente heeft op dit moment ruim 400 leden waarvan gemiddeld 65 de diensten op zondag bijwonen. Vanaf 2010 zijn er missionaire diensten gehouden om een jongere doelgroep aan te spreken. Inmiddels is de ontstane “Vitamine G” gemeenschap zelfstandig geworden als Pioniersplek binnen de Protestantse Kerk.

Wij zoeken een predikant die:
● Op een overtuigende en inspirerende manier de blijde boodschap van het evangelie kan overbrengen;
● Goed overweg kan met ouderen en pastorale zorg;
● Die speciaal aandacht wil geven aan jongvolwassenen en jonge gezinnen;
● Die een aansprekend gezicht wil zijn tijdens en buiten de erediensten;
● Open staat en initiatief neemt om samen met de gemeente, de kerk een betekenisvolle plaats in de wijk te geven;
● De samenwerking met andere wijkgemeenten, en in het bijzonder met Vitamine G, wil behouden en versterken.

De predikant mag van de gemeente verwachten dat zij:
● Ruimte geeft voor nieuwe initiatieven;
● Wil groeien in discipelschap en persoonlijk geloof;
● Met actieve vrijwilligers zorg wil dragen dat de predikant de ruimte krijgt om zich te richten op zijn/haar kerntaken.

Wat bieden wij
De predikant komt in dienst van de Dienstenorganisatie en wordt als kerkelijk medewerker via de Mobiliteitspool voor de afgesproken periode uitgeleend aan de gemeente en door de generale synode van de Protestantse Kerk beroepen tot predikant in algemene dienst. Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk medewerkers (schaal 10). Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de indienst-procedure.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Jan Hazeleger, Consulent mobiliteit in het team Mobiliteit, telefoon 06-21419687 / e.hazeleger@protestantsekerk.nl
Reageren
Een schriftelijke reactie met CV, bij voorkeur in PDF-format, kan tot en met dinsdag 23 april a.s. per e-mail worden gestuurd naar vacatures@protestantsekerk.nl, o.v.v. vacaturenummer 2019- 013, t.a.v. Jelmer Voet, P&O-services.

Plaats:
Hilversum
Beschikbaarheid:
16 - 24 uur
Functiegroep:
Kerkgenootschap/Missionair/Zending
Branche:
Kerkgenootschappen/Zending
Dienstverband:
Tijdelijk-parttime
Werk-/Denkniveau:
HBO, Universitair
Regio:
Noord Holland
Wie mag er reageren?
Iedereen
Aanvangsdatum functie:
1-6-2019
Reageren voor:
23-4-2019

 

Reageren?


Contactpersoon
Jelmer Voet
Functie contactpersoon
P&O-services
E-mailadres
vacatures@protestantsekerk.nl


Shortcuts