Skip links
Inhoud

Meer Vrijwilligers Vacatures - Doneer je talent!

 1. Arts/psycholoog

  Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) is op zoek naar een

  Arts/psycholoog
  (vrijwilligersfunctie)

  De classicale en landelijke ( generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk van de ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie.
  Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) houdt zich bezig met conflictsituaties tussen gemeente en of kerkenraad en hun predikant. Het college beoordeelt of een predikant een gemeente nog met stichting kan dienen. Als daar aanleiding voor is, kan ook een onderzoek volgen naar de geschiktheid van de predikant om elders opnieuw in het ambt van predikant te werken. (Ord. 3, 20 en 21)

  In aanvulling op reeds aanwezige expertise op juridisch en theologisch gebied, zoekt het GCA een geïnteresseerde arts/psycholoog, die de plaats kan innemen van de collega die aan het eind van de zittingstermijn is gekomen. - Utrecht. Lees verder »

 2. Juristen voor de Werkgroep Kerkelijke Rechtspraak in oprichting

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt 5 enthousiaste en kerkelijk betrokken Juristen voor de Werkgroep Kerkelijke Rechtspraak in oprichting (vrijwilligersfunctie, ± 1... - general. Lees verder »
Shortcuts