Skip links
Inhoud

Meer Betaalde Banen

 1. Jeugdzorgwerker D

  Heb je een hart voor jongeren en wil je hun begeleiden? Ben je gedreven en sta je sterk in je schoenen? En wil je jezelf verder ontwikkelen als professional? Dan zijn we op zoek naar jou! Als Jeug... - Rotterdam. Lees verder »

 2. Vrijwilligerscoach

  Timon versterkt haar zorgaanbod door de inzet van vrijwilligers. Binnen de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn er ongeveer 190 vrijwilligers actief als maatje of goede buur voor kwetsbare ... - Rotterdam. Lees verder »

 3. Studentenwerker Navigators Groningen

  Navigators droomt van generaties christenen die het Koninkrijk van God meer zichtbaar maken in alle aspecten van de maatschappij van Nederland. Zo dromen we ook dat elke student in ontmoeting komt met Jezus. Wij willen hen uitdagen om Hem na te volgen. En ook in Groningen gaan we daarvoor. De ±450 studenten die lid zijn van de Navigator
  Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) staan midden tussen de ± 60.000 studenten die Groningen rijk is. Dit is een enorme kans om het goede nieuws van Jezus Christus te brengen. NSV staat naast deze studenten om hun te begeleiden tijdens deze turbulente levensfase. Samen houden we onze ogen gericht op Jezus. Samen leren we wat het betekend om hem te volgen. En samen delen we dit ook weer met de studenten om ons heen. - Groningen. Lees verder »

 4. Docent Frans, 2e graads

  De Passie biedt een uitdagende leeromgeving waar leerlingen hun talenten ontdekken en leren inzetten. Wij geloven dat God met ieder van ons een uniek plan heeft. In ons onderwijs is de Bijbel het fundament. Onze medewerkers staan voor de uitdaging samen een klimaat te creëren waarin alle leerlingen tot hun bestemming kunnen komen. Daar hebben we professionals met lef voor nodig. Ben jij dat? Dan is je sollicitatie van harte welkom! - Utrecht. Lees verder »

 5. Predikant

  De Protestantse Gemeente te Breda is een actieve gemeente die zich uitgesproken heeft om bij alles wat we doen de blik op de toekomst te richten: wij willen werken aan een gemeenschap die ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog inspirerend en bemoedigend zal zijn, een gemeente die zichtbaar is in de stad en actief wil bijdragen aan de zorg voor onze medemens.

  De Protestantse Gemeente Breda heeft één kerkenraad met secties rond vier kerkgebouwen: Johanneskerk, Lucaskerk, Markuskerk en Lutherse kerk. De vier parttime predikanten werken als team Breda-breed samen. Na de verkiezing van ds. Saskia van Meggelen tot synodepreses en het beroep van ds. Marlies Schulz naar een andere gemeente, is er een vacature ontstaan voor zolang het voorzitterschap van ds. Van Meggelen duurt (tot uiterlijk maart 2023). De nadruk ligt op vieringen en pastoraat (m.n. in de Johanneskerk, de Lucaskerk en de verzorgingshuizen). We denken daarbij vanzelfsprekend aan huisbezoeken, crisispastoraat en uitvaarten, maar ook, Breda-breed, aan het begeleiden van vrijwilligers, het opzetten en onderhouden van pastorale groepen en het ontwikkelen van nieuwe vormen van pastoraat. - Breda. Lees verder »

 6. Beleidsmedewerker Navigators Groningen

  Navigators droomt van generaties christenen die het Koninkrijk van God meer zichtbaar maken in alle aspecten van de maatschappij van Nederland. Zo dromen we ook dat elke student in ontmoeting komt met Jezus. Wij willen hen uitdagen om Hem na te volgen.
  En ook in Groningen gaan we daarvoor. De ±450 studenten die lid zijn van de Navigator Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) staan midden tussen de ± 60.000 studenten die Groningen rijk is. Dit is een enorme kans om het goede nieuws van Jezus Christus te
  brengen. NSV staat naast deze studenten om hun te begeleiden tijdens deze turbulente levensfase. Samen houden we onze ogen gericht op Jezus. Samen leren we wat het betekend om hem te volgen. En samen delen we dit ook weer met de studenten om ons
  heen. - Groningen. Lees verder »

 7. Junior PMEL / CHS Officer

  Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. We zijn in verband met uitbreiding op zoek naar een bevlogen en ambitieuze Junior PMEL / CHS Officer (Z... - Zwolle. Lees verder »

 8. Junior Protection Officer

  Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. We zijn in verband met uitbreiding op zoek naar een bevlogen en enthousiaste Junior Protection Officer ... - Zwolle. Lees verder »

 9. Medewerker KCC

  Open Doors is een internationale christelijke organisatie die wereldwijd vervolgde christenen ondersteunt. We verspreiden bijbels en boeken, geven trainingen en bieden praktische hulp. Ons kantoor in Ermelo zet zich specifiek in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving in Nederland, om daarmee het veldwerk mogelijk te maken.

  De medewerkers van het KCC (kenniscontactcentrum) zijn de gastheren en gastvrouwen van de organisatie, of het nu gaat om rechtstreeks contact, per e-mail of telefoon. Door warm en persoonlijk contact zoeken de medewerkers van het KCC de verbinding met de supporter. Hierdoor wordt de kerk in Nederland en Vlaanderen actief verbonden met de vervolgde kerk en vindt overdracht van de visie van Open Doors plaats. - Ermelo. Lees verder »

 10. Event marketeer

  Open Doors is een internationale christelijke organisatie die wereldwijd vervolgde christenen ondersteunt. We verspreiden Bijbels en boeken, geven trainingen en bieden praktische hulp. Ons kantoor in Ermelo zet zich specifiek in voor gebed, bewustwording en fondsenwerving in Nederland, om daarmee het veldwerk mogelijk te maken. Met de verschillende teams voeren we momenteel een professionaliseringsslag door om de vervolgde kerk nog beter te dienen. Voor het team Marketing betekent dit dat we de bestaande algemene functie medewerker Marketing-Communicatie specifiek gaan ontwikkelen.

  Bewustwording rondom christenvervolging stimuleren en christenen verbinden met Open Doors en haar missie: dát is waar team Marketing zich voor inzet. Eventmarketing is een belangrijke pijler van onze marketingactiviteiten. We willen weten wat onze achterban drijft en daar activiteiten en middelen voor ontwikkelen. Dat doen we door volop actief te zijn via online (website, social media, e-mailmarketing), het aanbieden van kwaliteitscontent aan onze doelgroepen. Daarnaast vergroten we onze zichtbaarheid door het organiseren van evenementen (o.a. de jaarlijkse Open Doors-dag), activiteiten binnen lokale kerken en door actieve deelname aan (landelijke) christelijke evenementen. - Ermelo. Lees verder »

 11. Facilitair Manager

  Als Facilitair Manager ben je verantwoordelijk voor de verdere positionering van de afdeling binnen Stichting Timon, met als doel onze hulpverleners maximaal te ondersteunen in hun dagelijks werk. ... - Zeist. Lees verder »

 12. Woonbegeleider Noodopvang locatie Sportlaan

  Voor een nieuw te openen locatie aan de Sportlaan zoekt Leger des Heils Den Haag woonbegeleiders. Wil je kwetsbare mensen helpen om hun persoonlijke situatie te verbeteren en sta je stevig in je schoenen? - Den Haag. Lees verder »

 13. Pastor algemene zaken / algemeen manager

  Samen Jezus volgen, eren en bekend maken. Dat is het mission statement van de VEZ, een evangelische kerk in Zwolle waar meer dan 5000 mensen hun geestelijk thuis vinden. Een voluit missionaire kerk met impact op het leven van jong tot oud, een plek waar men Jezus kan ontmoeten en kan groeien in de kennis van Hem. Een kerk, gevestigd op een centrale locatie in Zwolle – de VEZ Campus -, die tot in de wijde omgeving van Zwolle een positieve invloed wil uitoefenen op de samenleving. Dat zijn de kernelementen van de visie VEZ 2030, die de komende jaren geïmplementeerd wordt. De VEZ wordt bestuurd op basis van geestelijk leiderschap en het principe van meervoudig leiderschap. De dagelijkse leiding van de gemeente ligt in handen van een pastorteam, dat momenteel bestaat uit 5 pastors. Zij geven vorm en inhoud aan beleid, visie en strategie en geven sturing aan uitvoering ervan. De pastors leggen individueel en als team verantwoording af aan de Raad van Opzieners, waarmee ze samen het leidersteam van de gemeente vormen. Naast het voorzitterschap van het pastorteam fungeert de pastor algemene zaken (algemeen manager) als linking pin tussen pastorteam en Raad van Opzieners, vooral met betrekking tot bedrijfsmatige en bestuurlijke zaken.
  Omdat de huidige pastor medio 2019 stopt vanwege pensioen zoeken wij een ervaren en gemotiveerde man of vrouw als

  Pastor algemene zaken/algemeen manager - Zwolle. Lees verder »

 14. Christelijke pedagogisch medewerker

  10forKIDS is een christelijk kindercentrum in Den Haag en biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 12 weken tot en met twaalf jaar. 10forKIDS heeft plaats voor 32 kinderen in de dagopvang en 20 kinderen in de buitenschoolse opvang. De kleinschaligheid is prettig voor zowel de kinderen als de pedagogische medewerkers. Zo kan goed een persoonlijke band met de kinderen worden opgebouwd. - Den Haag. Lees verder »

 15. Jeugdzorgwerker jonge meiden & moeders

  Heb je een hart voor jonge meiden & moeders en wil je hun begeleiden op weg naar zelfstandigheid? Ben je gedreven en sta je stevig in je schoenen? En wil je jezelf verder ontwikkelen als professional? Dan zijn we op zoek naar jou! - Houten. Lees verder »

 16. Jeugdzorgwerker C

  Wil jij kwetsbare jongeren begeleiden en ondersteunen op weg naar een zo zelfstandig mogelijk perspectief? Lijkt het je mooi om onze jongeren met jouw overtuigingskracht te motiveren? En hen uit te dagen steeds meer verantwoordelijkheid te nemen? Dan zijn we op zoek naar jou! - Zeist. Lees verder »

 17. IT-beheerder

  Bij Agapè hebben we de beweging gemaakt naar Office365 en werken in de Cloud. Deze beweging is nog niet geheel afgerond, we beschikken momenteel ook nog over een Windows server met daarop enkele cruciale applicaties voor het hoofdkantoor. Office365 biedt onze veld- en kantoormedewerkers de mogelijkheid om hun werk ‘anywhere & anytime’ uit te voeren. Vrijwel alle medewerkers werken met laptops en/of tablets met daarop standaard software. We voorzien voor de komende jaren nog een flinke productiviteitsslag rondom het professioneel samenwerken in de Cloud. Daarnaast gaan we op het hoofdkantoor op zoek naar een geïntegreerde totaal oplossing voor de boekhouding en CRM. Op het kantoor zijn internet en wifi cruciale onderdelen van de IT-infrastructuur. De Agapè medewerkers werken verspreid over het hele land en hebben behoefte aan support op afstand. Naast het hoofdkantoor in Amersfoort is er ook een kantoorlocatie met IT-voorzieningen in Groningen. - Driebergen-Rijssenburg. Lees verder »

 18. Ambulant Hulpverlener

  Wil jij jongeren begeleiden? Ben je gedreven, heb je veerkracht en durf je out of the box te denken? Dan zijn we op zoek naar jou! Als Ambulant Hulpverlener kom je te werken als mentor op het Pers... - Woerden. Lees verder »

 19. MDFT-therapeut

  Wil jij je hart maken voor jongeren en hun gezinnen? Ben je gedreven en sta je stevig in je schoenen? En wil je jezelf verder ontwikkelen als professional? Dan zijn we opzoek naar jou!

  Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een evidence-based, semi-geprotocolleerde familietherapie gericht op gezinnen met jongeren van 12 tot 18 jaar. - Rotterdam. Lees verder »
Shortcuts