Skip links
Inhoud

Meer Betaalde Banen

 1. Directeur de Rots Ede

  Voor basisschool de Rots zijn wij per 1 augustus 2020 op zoek naar een:

  Directeur (0.8 wtf)

  -verbindend leider met hart voor evangelisch bijbelgetrouw onderwijs-

  Onze school – missie en organisatie
  De Rots is een basisschool in Ede waar met veel enthousiasme geleerd, gewerkt en gespeeld wordt. Onze missie is om leerlingen maximaal te laten groeien in kennis, vaardigheden, karakter en talenten. Persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie zijn 3 doeldomeinen waar het onderwijs zich op richt. Daarnaast is het ons diepe verlangen dat de kinderen hun leven bouwen op de rots Jezus Christus, als hun levensfundament. Al onze medewerkers zijn gedreven christenen die geloven dat God met elke leerling een uniek plan heeft.

  Sinds de oprichting van De Rots in 2010 is de school uitgegroeid tot een bloeiende school van 275 leerlingen. De 27 leerkrachten, waaronder 2 bouwcoördinatoren, verzorgen iedere dag vol enthousiasme onderwijs van een goede kwaliteit. De directeur geeft integraal leiding aan de school.

  De Rots maakt onderdeel uit van de Passie, een scholengroep voor Bijbelgetrouw evangelisch basis- en voortgezet onderwijs. Onze scholen staan in Ede, Utrecht, Rotterdam en Wierden. Momenteel vinden gesprekken plaats met andere basisscholen plaats over aansluiting bij de Passie. Mogelijk ontstaan daardoor in de toekomst samenwerkingslijnen tussen de Rots en één of meerdere basisscholen. - Ede. Lees verder »

 2. 3 begeleiders B gezocht

  Hart van Vathorst - drie organisaties (Sprank, Accolade Zorg en Bzzzonder) samen met een kerk vanuit een christelijke identiteit onder één dak - is ontstaan en gebouwd vanuit een droom. Wij dromen van een plek in de wijk waar iedereen welkom is en waar elk talent gezien en gewaardeerd wordt. Op deze plek ontmoeten, groeien, leven en geloven bewoners, wijkgenoten, vrijwilligers en professionals samen en zoeken zij nieuwe wegen in het zorgen voor elkaar. In Hart van Vathorst verwelkomen we ieder mens met zijn of haar talent en vanuit Hart van Vathorst nemen we in de wijk positie in om vorm te geven aan het samenleven in de wijk. - Amersfoort. Lees verder »

 3. Salarisadministrateur

  Locatie: Apeldoorn

  Start datum: Zo snel mogelijk

  Sluitingsdatum vacature: 3 juni 2020

  Werkuren: ca 20 uur per week

  Over ZOA:

  We zijn er voor onze naasten in nood die lijden in deze gebroken wereld. We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. We schieten hen te hulp in noodsituaties en blijven daarna ook trouw, door hen te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zolang totdat ze zichzelf weer kunnen redden. Het werk van ZOA wordt gecoördineerd vanuit Apeldoorn. Geïnspireerd door onze christelijke identiteit werken wij van daaruit in meerdere landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij ZOA werken wereldwijd ongeveer 1000 medewerkers. - Apeldoorn. Lees verder »

 4. Relatiemanager sponsors

  Een leven dat getekend wordt door armoede en eenzaamheid? Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden in Jezus Christus. Zending over Grenzen helpt mensen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. - Almere. Lees verder »

 5. Interim Predikant

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

  Interim Predikant
  (18 uur per week)

  De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n twee miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. Binnen het cluster Kerk en Werk, houdt het team Begeleiding Werkers zich bezig met alle mensen die beroepsmatig, betaald en onbetaald, aan de Protestantse Kerk verbonden zijn.

  Het Mobiliteitsbureau is hier een onderdeel van. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden. - Utrecht. Lees verder »

 6. Informatiespecialist/Archivaris

  De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een innovatieve en proactieve
  Informatiespecialist/Archivaris
  (32 - 36 uur per week)

  De dienstenorganisatie coördineert o.a. de werkzaamheden ten behoeve van de generale synode met haar colleges en commissies, bestuur, directie en management. Ook ondersteunt zij predikanten en kerkelijk werkers en coördineert de missionaire, diaconale en oecumenische opdracht van de kerk.
  In 2017 is de organisatie overgegaan op digitaal werken en archiveren. De analoge archieven tot 2004 zijn ondergebracht bij Het Utrechts Archief en het Stadsarchief Amsterdam. De beheerde archiefbestanden uit de periode 2004 tot 2016 zijn in hybride vorm.


  Je komt als geroepen als je aan de slag wilt als Informatiespecialist/Archivaris om ons digitale informatiebeheer en archief/e-depot, verder door te ontwikkelen. Je wilt inhoudelijk bijdragen aan en adviseren op de regievoering van de organisatieleiding op het gebied van informatie-/data-management en - beveiliging. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de analoge en digitale archieven. Je adviseert over structuur en toegankelijkheid van documenten en je begeleidt enkele medewerkers bij het implementeren en werken hiermee. Je onderhoudt contacten met de archiefdiensten in Utrecht en Amsterdam. Je neemt proactief initiatieven in optimalisering van processen. Je toetst nieuwe werkprocessen en protocollen. Ook lever je een bijdrage aan afdeling- of cluster overstijgende projecten.
  Je weet relevante stakeholders (intern en extern) te betrekken en te committeren. - Utrecht. Lees verder »

 7. Fondsenwerver

  De afdeling Operations telt momenteel 12 medewerkers, die leidinggevenden en medewerkers van Agapè en GAiN vakinhoudelijk ondersteunen. Jij wordt deel van het team Fondswerving en werkt daarin nauw samen met de communicatiecollega’s. - Driebergen. Lees verder »

 8. Jeugdzorgwerker B (IAG)

  Wij zijn Timon
  Je christelijke geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Daarin ben jij er voor kinderen en jongeren én is je team er voor jou. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 500 bevlogen medewerkers werken we in een groot deel van Nederland. Timon innoveert en groeit. We denken in kansen en zetten graag een stapje extra. Dat is voor ons vanzelfsprekend, daar worden we om herkend.

  Wij bieden binnen onze ambulante behandeling en/of begeleiding verschillende zorgconcepten aan zoals Ouderschap na scheiding, Kinderen uit de Knel, Intensieve ambulante gezinsbegeleiding en Ambulante spoedhulp. We geven specialistische jeugdhulp bij opvoeden en opgroeien en behandeling van onderliggende complexe problematiek. Voor kinderen en jongeren en hun gezin en netwerk. - Rijnmond. Lees verder »
Shortcuts