Skip links
Inhoud

Over ChristianTalents.NL

Onze visie » One-stop-recruitment van kleurrijke christentalenten

ChristianTalents.NL is een nationaal recruitmentwebplatform gericht op kleurrijke christentalenten: een breed christenpubliek én met een focus op christen professionals uit de multiculturele doelgroep. Alle werkgevers kunnen hier hun openstaande vacatures plaatsen: niet alleen voor betaalde functies, juist ook onbetaalde vacatures plaatsen, denk aan: bestuursfuncties, vrijwilligerswerk, oproepkrachten, stagiaires oproep, stageplekken aanbieden, reïntegratieplekken aanbieden/aanvragen, missionaire functies, commissiefuncties, etc..Talenten kunnen gratis hun CV plaatsen en een talentenprofiel aanmaken om makkelijk gevonden te worden. Vervolgens kunnen werkgevers, talentscouts en recruiters in de CV-database bladeren en CV’s van unieke talenten vinden en opvragen. Kortom: alle openstaande vacatures en CV’s van kleurrijke christentalenten zijn vindbaar en zichtbaar op één centrale plek en omgekeerd is ook waar: alle werkgevers en bedrijven worden bekend, vindbaar en zichtbaar gemaakt bij kleurrijke christentalenten. ChristianTalents.NL biedt een one-stop-recruitmentwebplatform waar christentalenten de organisatie in het overzicht tegenkomen/verwachten samen met andere werkgevers. Zo kan het bedrijf onder deze doelgroep vindbaar en zichtbaar zijn en gericht werven. Hiermee voegt ChristianTalents.NL extra betekenis toe en is een complementair werving&selectiekanaal naast de eigen organisatiewebsite en bestaande communicatiemiddelen.

Onze missie » De mooiste identiteit is diversiteit

ChristianTalents.NL is een nationale CV & Vacaturesite; alle werkgevers zijn welkom die op zoek zijn naar christentalenten: commerciele bedrijven, non-profit organisaties, ideeele organisaties, stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, ZPP’ers, werving & selectiebureau’s. De maatschappij verandert; diversiteit is in de 21e eeuw geen optie, maar een gegeven. Het is belangrijk dat in het bijzonder christelijke bedrijven/organisaties/verenigingen en instellingen hierop durven in te spelen. Door het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van verscheidenheid in de samenleving, wordt gebruik gemaakt van alle uiteenlopende talenten en gaven. Dit is een maatschappelijke noodzaak waar een organisatie van kan profiteren. Met deze nieuwe nationale cv en vacaturesite kunnen we een zo breed mogelijk christelijk publiek aanspreken: alle denominaties, multiculturele christenen, autochtonen, jong en oud, man en vrouw, met uiteenlopende interesses en opleidingen. Ieder met zijn eigen unieke talenten.

Onze betekenis » Vergroot je vind- & zichtbaarheid én naamsbekendheid

ChristianTalents.NL vergroot de vindbaarheid en de zichtbaarheid van kleurrijke christentalenten en brengt zowel de latent- als de actief-zoekenden in beeld middels een CV-databank. Het omgekeerde is ook waar; daarnaast vergroot ChristianTalents.NL de zichtbaarheid en vindbaarheid van de organisatie als een aantrekkelijke werkgever en draagt bij aan een sterk ‘employer brand’. Werkgevers en bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun organisatie bekend te maken bij een interessante doelgroep en/of bij een nieuwe potentiële doelgroep die eerst niet makkelijk te vinden was. Het bedrijf kan op een relatieve snelle manier naamsbekenheid en attentiewaarde vergroten en talenten aan zijn organisatie binden. Op deze manier kun je ook rekenen op positieve neveneffecten (bijvoorbeeld extra leden, donateurs, opdrachten, vrijwilligers, etc.). Met name jongeren lezen minder kranten en (vak)bladen, maar zoeken vooral via internet naar vacatures en werkgevers.

Onze uitnodiging » Maak je bekend! Je hebt 't zelf in de hand

Je hoeft niet direct op zoek te zijn naar een baan om je vervolgens in te kunnen schrijven bij ChristianTalents.NL. Alle christentalenten worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven en hun CV achter te laten en daarmee op één plek snel en makkelijk gevonden te worden door interessante werkgevers, talentscouts en recruiters. Christentalenten die naast hun huidige baan verder willen doorgroeien, bijvoorbeeld in bestuurlijke ervaring, kunnen er profijt van ondervinden en direct gevonden worden voor interessante bestuursfuncties. Maak je bekend en plaats je CV!

 

 

Christelijke vacaturesite Christen talent Christian Talent Christelijke CV-bank Christelijke vacatures Christelijke werkgevers Christelijke werknemers Christelijke jobs Evangelisch Katholiek Reformatorisch Protestant Hervormd Pinkster Migrant Allochtoon Multicultureel Kerk Bijbel Jezus God Advertentie Shahied Badoella Christenunie Trouw CDA Nederlands Dagblad EO KRO Nationalevacaturebank solliciteren sollicitatiebrief baan werk christelijk Nederland Christelijk platform christelijk netwerk christelijk social netwerk christelijk community Job jobs refojobs uitdaging
christelijke carriere Eva carrieresite stages bijbaan bijverdienste CV-site grootste banensite Jitske Appelhof Hyves Facebook Twitter Lincs

vChristelijke vacature Christelijke vacatures Christelijke werkgevers Christelijke CV-databank Christelijke jobs Christelijke werknemers

Christelijke vacaturesite Christelijke talenten Christelijke banen




Shortcuts