Skip links
Inhoud

Jeugdwerker

Jeugdwerker

8 uur per week


Functieomschrijving


Voor de Protestantse Gemeente Schipluiden is de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland op zoek naar een:

Jeugdwerker (8 uur per week)

De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n 1,85 leden in ruim vijftienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers tijdelijk uitgeleend aan gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

JOP (Jong Protestant als ondersteuning vanuit de Dienstenorganisatie).
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. We doen dat voor alle kinderen en jongeren om ons heen, zowel binnen als buiten de kerk. We helpen plaatselijke gemeenten door middel van advies, begeleiding, inspiratie, training en materialen op verschillende terreinen van jeugdwerk.

Wie zijn wij: Protestantse gemeente Schipluiden
De Protestantse gemeente Schipluiden laat zich beschrijven als een groep mensen die in God geloven en dat beleven en belijden binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is samengesteld uit mensen met diverse kerkelijke achtergronden, diverse leeftijden, trouwe en incidentele kerkbezoekers. Er zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente kenmerkt zich door jonge en oude mensen die omzien naar elkaar en de mensen om ons heen.De Protestantse Gemeente Schipluiden wil bouwen aan een hechte en toegankelijke gemeenschap temidden van de dorpse gemeenschap. Daarin zoeken we met elkaar naar samenhang en verbinding. Naar binnen- en naar buiten gericht.
De Protestantse gemeente Schipluiden heeft al vijf jaar geen jeugdouderling meer. Binnen de gemeente zijn er gelukkig wel mensen die de jeugd een warm hart toedragen en verschillende activiteiten organiseren. Maar er is onvoldoende continuïteit. Het jeugdwerk van de gemeente is toevertrouwd aan de stuurgroep,deze bestaat uit 3 leden. Onze lopende activiteiten zijn; een wekelijkse nevendienst, bezocht door gemiddeld 10 kinderen; 12 + nevendienst, wekelijks tijdens de kerkdienst; twee keer per maand begeleidt een muziekgroep( met jongeren) drie liederen in de kerk; vier keer per jaar is er een kidspraise ( 4 tot 10 jarigen); twee keer per jaar een extra activiteit met de 12 plussers. Wij vinden de motivatie in de zin: Ik wil de vonk zijn die jeugd de liefde van God laat ontdekken.

Werkzaamheden
Voor de Protestantse gemeente Schipluiden zijn wij op zoek naar een “jeugdwerker” die de volgende taken op zich kan nemen;
● Coördineren van verschillende activiteiten voor de jeugd.
● Opstellen van een jaarprogramma met activiteiten voor kinderen en jongeren.
● Eenmaal per twee weken op een avond/ middag voor de 12 plussers een activiteit organiseren en meedraaien met zoiets als Rock Steady, (dat is een combinatie van sport/spel en geloofsopvoeding).
● Bekijken of er voor de jeugd van 10 tot 13 jaar uitdagende en inspirerende lessen zijn waarin het geloven in God centraal staat.
● Samen met ouders een "knutsel kerk" voor 4 tot 10 jarigen opzetten als ondersteuning van de kidspraise zijn die al een paar keer per jaar georganiseerd wordt.
● Een keer per maand een activiteit organiseren op bijvoorbeeld de woensdagmiddag voor kinderen in de leeftijd van de basisschool groepen 6-7-8.
● Via school contact zoeken om ouders en jongeren mee te laten doen met een activiteit.
● Onderzoeken van oecumenische samenwerking in het jeugdwerk met andere kerken.

Profiel
Wij zoeken een enthousiast iemand, die in staat is contact te leggen en te onderhouden met kinderen en jongeren. Die door middel van zijn/haar inzet andere personen binnen de Protestantse Gemeente Schipluiden kan activeren en motiveren om het samen geloven op een speelse en actieve manier weer nieuw leven in te blazen.

Als jeugdwerker ben je iemand die:
● een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft.
● open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving.
● dienstverlenend is: je bent gericht op het belang van de ander.
● pionierend en creatief is ingesteld.
● aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de kinderen en jongeren.
● niet bang is voor verandering en in staat ongebaande paden te verkennen en anderen daarin mee te nemen.
● ondernemend en initiatiefrijk is.
● een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland.

Functie-eisen
● HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur Godsdienst Pastoraal Werk/ Agogisch werk.
● communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift en gebruik kan maken van de nieuwe sociale media.
● begrip en inlevingsvermogen heeft voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren en van hun ouders.
● in staat is om zelfstandig activiteiten en toerustingsprogramma’s te bedenken en uit te voeren.
● relevante werkervaring heeft in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger.
● beleid kan formuleren en zelfstandig kan uitvoeren.
● vrijwilligers kan werven, stimuleren en aansturen.
● bereid is om ook ’s avonds en in het weekend te werken.
● In het bezit is van een rijbewijs.

Wij bieden
Je komt in dienst van de Mobiliteitspool van de Dienstenorganisatie en je wordt geplaatst in Schipluiden.
Je krijgt een arbeidscontract voor: 8 uur per week, voor de duur van 1 jaar.
De mogelijkheid van verlenging met nog 1 jaar na evaluatie van de resultaten in het eerste jaar.

Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.215,- en € 3.043,- bruto maandsalaris bij fulltime dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring. De gewenste startdatum is 1 juli 2018.
De Protestantse Kerk in Nederland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor aanstelling als Jeugdwerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over de gemeente en het jeugdwerk aldaar kun je contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente: Mw. Wil Ouwendijk e-mail: wil.ouwen@gmail.com

Reageren
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 30 april 2018 a.s. per e-mail naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Jelmer Voet, afdeling P&O Services (o.v.v. vacaturenummer 2018-014).

Plaats:
Schipluiden
Beschikbaarheid:
6 - 12 uur
Functiegroep:
Kerkgenootschap/Missionair/Zending
Branche:
Kerkgenootschappen/Zending
Dienstverband:
Tijdelijk-parttime
Werk-/Denkniveau:
HBO
Regio:
Zuid Holland
Wie mag er reageren?
Iedereen
Aanvangsdatum functie:
1-7-2018
Reageren voor:
30-4-2018

 

Reageren?


Contactpersoon
Mw. Wil Ouwendijk
Functie contactpersoon
contactpersoon vanuit de gemeente
E-mailadres
wil.ouwen@gmail.com


Shortcuts