Skip links
Inhoud

Directeur

Directeur


Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en gedreven directeur, voor 0,8 fte. Je leeft vanuit je relatie met de Heere Jezus Christus en bent christen in woord en in daad. Je weet je nauw verbonden met het gereformeerd belijden en bent een betrokken lid van een hervormd gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Wat wordt er verwacht?
De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De nieuwe directeur treft een enthousiast team aan dat hard werkt om jongeren en gemeenten te ondersteunen/toe te rusten. In hoofdzaak ben je belast met de volgende taken:
- het verrichten van (beleids)voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het bestuur en de te houden vergaderingen
- het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde beleid zoals vastgesteld in werkplan en begroting
- het aansturen van de arbeidsorganisatie in een context waarbij de teams zelfstandig en professioneel opereren
- geeft uitvoering aan het integraal personeelsbeleid
- het verzorgen van externe contacten en de representatie van de HGJB, hieronder verstaan we onder meer proactief verbinding maken met samenwerkingspartners, jongeren, gemeenten en bedrijven.

Gewenste vaardigheden
De directeur heeft hart voor jongeren, beschikt over kennis van en heeft ervaring met jeugdwerk en innovatie van leermethodes.
Een theologische achtergrond is daarbij een pré.
De directeur realiseert in dialoog met medewerkers optimale condities voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. De directeur hanteert strategieën die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen de organisatie om de doelen van de HGJB te kunnen realiseren.
De directeur lost problemen creatief op via diepgaande analyses van adequaat verzamelde informatie.
Hij of zij is in staat om verbanden te leggen met maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en alle factoren die een rol spelen bij het (laten) ontwikkelen van materiaal.

Samenvatting
Wij zoeken een directeur die:
aantoonbare leidinggevende ervaring heeft;
een heldere visie heeft de toerusting van jongeren die past bij de missie en visie van de HGJB;
in staat is om integraal verantwoordelijkheid te dragen;
verbindend is en teams en collega’s ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien, maar ook verbindend is naar buiten;
in staat is om veranderingsprocessen te begeleiden;
goed op de hoogte is van actuele thema's en ontwikkelingen in de theologie en de kerk;
bekwaam is in het planmatig en systematisch organiseren en managen;
coachend leiding kan geven en geeft aan teamprocessen en professionalisering;
in staat is om een netwerk te onderhouden/ op te zetten;
beschikt over onderhandelingsvaardigheid;
wil blijven leren, leren.

Plaats:
Bilthoven
Beschikbaarheid:
24 - 32 uur
Functiegroep:
Directie/Management
Branche:
Kerkgenootschappen/Zending, Overheid/Non profit
Dienstverband:
Vast-partime
Werk-/Denkniveau:
HBO, Universitair
Regio:
Utrecht
Wie mag er reageren?
Alleen mensen binnen mijn kerkgenootschap
Aanvangsdatum functie:
1-2-2018
Reageren voor:
29-11-2017
Salaris (o.b.v. fulltime dienstverband)
functie directie schaal 12 (cao-Welzijn) met een brutosalaris van maximaal € 5195,- bij een fulltime dienstverband.
Denominatie
PKN (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk)

 

Reageren?


Contactpersoon
J.A.C. Olie
Functie contactpersoon
Voorzitter bestuur
E-mailadres
jacolie@filternet.nl
Telefoonnummer vast
038-3856620


Shortcuts