Skip links
Inhoud

Bestuurslid CGMV en beoogd voorzitter

Bestuurslid CGMV en beoogd voorzitter


Functieomschrijving

CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Al 65 jaar biedt CGMV ondersteuning aan werknemers, werkgevers en zelfstandigen. CGMV bestaat uit circa 8000 leden vertegenwoordigd uit de volle breedte van de Nederlandse arbeidsmarkt. In 2020 willen we een moderne vakorganisatie zijn die past bij deze tijd. We zijn:

belangenbehartiger op het gebied van werk en inkomen;
gids op het snijvlak van werk, inkomen en geloof;
klankbord voor christenen op kruispunten rond werk, inkomen en geloof;
denktank rondom werk en geloof;
basis van toerusting;
verbindingsplek voor jongeren en andere doelgroepen.
CGMV hecht waarde aan good governance en wil verantwoord besturen. Het toezichthoudend bestuur formuleert samen met de directie het strategische beleid voor CGMV en door middel van een heldere mandaatregeling mandateert het bestuur de uitvoering daarvan aan de directie.

Voor het toezichthoudend bestuur van CGMV zijn wij op zoek naar een enthousiast en gedreven bestuurslid dat zich het komende seizoen gaat inwerken in de rol van voorzitter om, na het aftreden van de huidige voorzitter in 2019, zijn rol over te nemen. Je wordt daartoe voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 2019. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een nieuw bestuurslid het gedachtengoed van CGMV van harte omarmt.

Algemene eisen
- Actief en betrokken christen;
- Affiniteit met arbeidsmarktvraagstukken, arbeidsverhoudingen, werk en inkomen en hieraan uitdrukking willen geven vanuit het christelijk geloof;
- Beschikbaar om vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden (circa tien keer per jaar);
- Beschikbaar om eventuele commissievergaderingen bij te wonen en die terdege voor te bereiden;
- Beschikbaar voor advies aan de organisatie;
- Beschikbaar voor het bijwonen van CGMV-bijeenkomsten met leden;
- Kan zich onafhankelijk en integer opstellen;
- Kan binnen het bestuur in teamverband werken;
- Aantoonbare kwaliteiten als intern toezichthouder.
- Daarnaast zien we het als een pré wanneer je beschikt over bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, je lid bent van een protestantschristelijke gemeente, je maatschappelijk betrokken bent en beschikt over een relevant netwerk.

Specifieke eisen
De voorzitter heeft als attitude betrokken te zijn bij de organisatie (in het bijzonder bij de directie), zonder op de stoel van de directie te gaan zitten. De voorzitter schept een veilige werkomgeving en zorgt voor vertrouwen in de samenwerking tussen bestuur en organisatie.

De voorzitter laveert makkelijk tussen betrokkenheid en afstand en heeft een eigen visie op het toezichthouden en besturen van een vereniging als CGMV. Daarnaast heeft of ontwikkelt de voorzitter een eigen visie op de inhoudelijke aspecten van CGMV.

Taken
- Het bewaken van het bestuursproces;
- Het entameren van discussies die het wezen van CGMV raken;
- Het voorzitten van de bestuursvergaderingen;
- Het voorbereiden (van de agenda) van de bestuursvergaderingen in overleg met de directie;
- Het uitvoeren van de bestuurstaak van goed werkgeverschap door regelmatig contact te onderhouden met de directeuren als collectief en afzonderlijk (welbevinden, taakuitoefening);
- Het bijwonen van netwerkbijeenkomsten (zoals het Christelijk-sociaal Congres) en ledenbijeenkomsten (zoals de ‘Dankjewel Dagen’);
- Vertegenwoordiger zijn van de vereniging;
- Het bewaken van de onderlinge relaties binnen het bestuur;
- Contact onderhouden met de afzonderlijke bestuursleden.

Kenmerken
Leider, identiteitsdrager, verbinder, strategisch denker, procesgericht, samenwerker, inspirator en motivator en betrokken.

Informatie
Uitgebreidere informatie over CGMV, het bestuursmodel, profiel, competenties, werving en planning kun je lezen in het brondocument profiel toezichthoudend bestuur.

Interesse?
Stuur dan een CV en motivatiebrief naar solliciteren@cgmv.nl, onder vermelding van de gewenste bestuursfunctie. Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 28 april 2018. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Betty Poutsma-Jansen, bestuurslid, 06-33719823 of via solliciteren@cgmv.nl.

Plaats:
Zwolle
Beschikbaarheid:
2 - 6 uur
Functiegroep:
Juridisch, Bestuur
Branche:
Bestuur/Politiek
Dienstverband:
Vrijwilliger
Werk-/Denkniveau:
HBO, Universitair
Regio:
Overijssel
Wie mag er reageren?
Iedereen
Aanvangsdatum functie:
2-4-2018
Reageren voor:
28-4-2018

 

Reageren?


Contactpersoon
Wim Sneep
Functie contactpersoon
voorzitter
E-mailadres
solliciteren@cgmv.nl.
Telefoonnummer mobiel
06-51604256


Shortcuts