Skip links
Inhoud

Beginnende predikant

Beginnende predikant

voor de Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’ te Hendrik- Ido- Ambacht


Functieomschrijving


De Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een

Beginnende predikant voor de Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’ te Hendrik- Ido- Ambacht
(18 uur per week, voor een periode van minimaal 3 jaar)


De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n twee miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De afdeling Kerk en Werk is de afdeling die zich bezighoudt met alle mensen die beroepsmatig, betaald en onbetaald, aan de Protestantse Kerk verbonden zijn.
De Mobiliteitspool is een onderdeel van de afdeling Kerk en Werk. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

De vorming van de Mobiliteitspool is een initiatief dat voortvloeit uit de Visienota van de kerk De hartslag van het leven. Daarin wordt het verlangen verwoord om nieuwe zin te geven aan het kerk-zijn en daarvoor nieuwe wegen te zoeken. Een van die wegen betreft het uitlenen van beginnende predikanten aan kleine gemeenten die zich herkennen in de vernieuwingsagenda van de Visienota en die niet in staat zijn voor onbepaalde tijd een (voltijds) predikant te beroepen. Ook gemeenten die tijdelijk een extra predikant nodig hebben behoren tot de doelgroep.


Schets van de Open Hof
De Open Hof is een actieve gemeente met ca. 940 leden. Een gemeente met een actieve kern, die er voor gaat om in deze tijd vorm en inhoud te geven aan het geloofsleven. Op zondag maar ook door de hele week heen. Een slagvaardige kerkenraad en een grote groep mensen die hun talenten op verschillende manieren tot ontplooiing brengen.
De Open Hof beschikt over een ruim en modern kerkgebouw en er is een fulltime koster in dienst. De visie van onze gemeente is dat het kerk zijn niet ophoudt bij het bijwonen van de eredienst. Als gemeente van God maak je allemaal deel uit van dezelfde gemeenschap, waarin iedereen gehoord, gezien en gewaardeerd wordt.
In de gemeente heerst een open en losse sfeer. Zo worden onder het genot van een kopje koffie of thee na de kerkdienst overal gesprekken gevoerd. Hierdoor ontstaat er altijd een zeer gezellig rumoer van geluid! Gesprekjes kunnen over alledaagse dingen gaan, maar het is fijn te merken dat veel mensen ook uit oprechte interesse willen weten hoe het met je/u gaat. De band met elkaar wordt ook versterkt door het ondernemen van verschillende activiteiten, waar het gezellig samen bezig zijn voorop staat. Het kan het bijwonen van een discussie- of filmavond zijn, maar ook een combinatie van een fietspuzzeltocht en spelletjes. Met elkaar geeft de grote actieve kern van de gemeente vorm aan een groot aantal activiteiten door het jaar heen die door vrijwilligers worden gedaan. Kortom, het gemeente-zijn houdt niet op bij de kerkdienst alleen. Al onze activiteiten worden vanuit deze visie gestart. Meer informatie daarover en over onze gemeente vindt u op onze website: www.deopenhof-hia.nl.

Profielschets predikant (m/v)
De vacature is ontstaan door het vertrek van één van de predikanten die was aangesteld als predikant via de mobiliteitspool. Op dit moment is er nog één predikante (0,6 fte) werkzaam binnen onze gemeente. De vertrokken predikante heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de jongeren en de middengeneratie. Zij heeft hier met succes initiatieven ontwikkeld. Wij verwachten dat de predikant breed inzetbaar is voor alle leeftijden, maar ook bereid is het werk, met name onder de jeugd en middengeneratie met veel energie en enthousiasme voort te zetten, daarbij gesteund door diverse actieve gemeenteleden.

Daarom zijn we zijn op zoek naar een enthousiaste predikant(e), die:
● zoekt naar eigentijdse vormen om als kerk aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen zowel jong als oud zich thuis voelt;
● de Bijbelse boodschap inspirerend en uitdagend vertaalt naar deze tijd;
● de drive en ambitie heeft om voor en met jeugd, jongeren en de middengeneratie aan de slag te gaan;
● beschikt over goede contactuele eigenschappen;
● gemakkelijk communiceert ook via social media;
● energiek, collegiaal, enthousiast en dus inspirerend is.

Wat vragen wij
De Mobiliteitspool en de Gereformeerde Kerk De Open Hof te Hendrik Ido Ambacht zijn op zoek naar een Theoloog die
● Zich herkent in bovenstaand profiel;
● Het colloquium heeft afgelegd en beroepbaar is gesteld of dat binnen afzienbare tijd wordt;
● Wil groeien in het predikantschap, in een boeiende, veelkleurige en actieve gemeente;
● Vertrouwd is met de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk;
● Zich herkent in de competenties: communicatief, flexibel, samenwerkend, inlevend en proactief.

Wat bieden wij
De predikant komt in dienst van de Dienstenorganisatie en wordt als kerkelijk medewerker via de Mobiliteitspool voor een periode van minimaal 3 jaar uitgeleend aan de gemeente en door de generale synode van de Protestantse Kerk beroepen tot predikant in algemene dienst. Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk medewerkers (schaal 10-3).
Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de indiensttredingsprocedure.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evert Jan Hazeleger, Begeleider in het team Mobiliteit. telefoon: 030-8801875/ 06-21419687. E-mail: e.hazeleger@protestantsekerk.nl. Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’ is op aanvraag beschikbaar.

Reageren;
Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 30 november 2017 a.s. per e-mail worden gestuurd naar vacatures@protestantsekerk.nl, o.v.v. vacaturenummer 2017-045, t.a.v. Jelmer Voet, P&O-services.

Plaats:
Hendrik- Ido- Ambacht
Beschikbaarheid:
16 - 24 uur
Functiegroep:
Kerkgenootschap/Missionair/Zending
Branche:
Kerkgenootschappen/Zending
Dienstverband:
Tijdelijk-parttime
Werk-/Denkniveau:
HBO, Universitair
Regio:
Zuid Holland
Wie mag er reageren?
Iedereen
Aanvangsdatum functie:
1-2-2018
Reageren voor:
30-11-2017

 

Reageren?


Contactpersoon
Evert Jan Hazeleger
Functie contactpersoon
Begeleider in het team Mobiliteit
E-mailadres
e.hazeleger@protestantsekerk.nl


Shortcuts