Skip links
Inhoud

Beginnende predikant voor de Protestantse gemeente Winsum - Halfambt

Beginnende predikant voor de Protestantse gemeente Winsum - Halfambt

24 uur per week, voor een periode van 4 jaar


Functieomschrijving


De Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een

Beginnende predikant voor de Protestantse gemeente Winsum - Halfambt
(24 uur per week, voor een periode van 4 jaar)

De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n twee miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De afdeling Kerk en Werk is de afdeling die zich bezighoudt met alle mensen die beroepsmatig, betaald en onbetaald, aan de Protestantse Kerk verbonden zijn.
De Mobiliteitspool is een onderdeel van de afdeling Kerk en Werk. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden.

De vorming van de Mobiliteitspool is een initiatief dat voortvloeit uit de Visienota van de kerk De hartslag van het leven. Daarin wordt het verlangen verwoord om nieuwe zin te geven aan het kerk-zijn en daarvoor nieuwe wegen te zoeken. Een van die wegen betreft het uitlenen van beginnende predikanten aan kleine gemeenten die zich herkennen in de vernieuwingsagenda van de Visienota en die niet in staat zijn voor onbepaalde tijd een (voltijds) predikant te beroepen. Ook gemeenten die tijdelijk een extra predikant nodig hebben behoren tot de doelgroep.


Schets van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt
De Protestantse gemeente Winsum-Halfambt is een levendige, warme en open gemeente met een goede organisatie. “Bouwen aan gemeenschap” is de titel van het beleidsplan. Hier werken we aan als geloofsgemeenschap, zodat jong en oud zich thuis voelen. Samen zoeken en ontdekken we de waarde van de boodschap van de Bijbel in ons leven en geven daaraan gestalte. We ervaren verbondenheid met de gemeenschap ook buiten de kerkmuren. We zijn herkenbaar aanwezig in de dorpen en we zijn op zoek naar vernieuwend gebruik van de kerkgebouwen.
De omvang van de gemeente is vrij stabiel en bestaat uit circa 1500 leden.
De PG Winsum-Halfambt beschikt over een energieneutraal kerkgebouw welke gebruikt wordt voor de wekelijkse eredienst (eerste Groene Kerk!) en een historische kerk. In de dorpen Den Andel, Eenrum, Saaxumhuizen en Westernieland staan historische gebouwen die in het bezit zijn van de Stichting Oude Groninger Kerken. Een pastor werkt in deze dorpen op zzp-basis aan het project “Kerk in het dorp”, in oecumenische openheid naar de kerkelijke buren en op diaconaal en cultureel terrein is er veel samenwerking met andere kerkelijke en niet kerkelijke gemeenschappen.
Er zijn twee predikanten, een medewerker voor ondersteuning van het team en de kerkenraad in de persoon van een Centraal Aanspreek Punt, goede organisten, een voltallige kerkenraad en veel vrijwilligers, met name in het jeugdwerk.


Profielschets predikant (m/v)
De vacature is ontstaan door het verminderen van de formatieomvang van de beide huidige predikanten en de fusie tussen PG Winsum en PG Halfambt. Het zwaartepunt in de werkzaamheden ligt bij: kinderen, jongeren en hun ouders. Daarnaast verschillende diensten, pastoraat in overleg en in afstemming met de beide andere predikanten.
Daarom zijn we zijn op zoek naar een enthousiaste predikant(e), die:
● passie heeft voor jongeren, kinderen en hun ouders, en over aantoonbare competenties op dit gebied beschikt;
● in zijn/haar werk goed gebruik maakt van de media en moderne communicatiemiddelen;
● een eigen aandeel heeft in de kerkdiensten, het pastoraat en het groepswerk;
● goed kan samenwerken met de collega’s en de vrijwilligers;
● open staat voor vernieuwing met een goed gevoel voor traditie en de plaatselijke verhoudingen;
● affiniteit heeft met muziek als belangrijke pijler in het gemeente-zijn en de vieringen;
● inspirerend en verbindend wil werken in en buiten de gemeente.
De te beroepen predikant mag zich in zijn/haar taak gesteund weten door een hartelijke, warme en open gemeente.

Wat vragen wij
De Mobiliteitspool en de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt zijn op zoek naar een Theoloog die:
● Zich herkent in bovenstaand profiel;
● Het colloquium heeft afgelegd en beroepbaar is gesteld of dat binnen afzienbare tijd wordt;
● Wil groeien in het predikantschap, in een levendige, open en actieve gemeente;
● Vertrouwd is met de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk;
● Zich herkent in de competenties: communicatief, flexibel, samenwerkend, inlevend en proactief.

Wat bieden wij
De predikant komt in dienst van de Dienstenorganisatie en wordt als kerkelijk medewerker via de Mobiliteitspool voor een periode van minimaal 3 jaar uitgeleend aan de gemeente en door de generale synode van de Protestantse Kerk beroepen tot predikant in algemene dienst. Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk medewerkers (schaal 10-3).
Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de indiensttredingsprocedure.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evert Jan Hazeleger, Begeleider in het team Mobiliteit, telefoon: 030-8801875/ 06-21419687. E-mail: e.hazeleger@protestantsekerk.nl. Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’ is op aanvraag beschikbaar.

Reageren;
Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 8 december 2017 a.s. per e-mail worden gestuurd naar vacatures@protestantsekerk.nl o.v.v. vacaturenummer 2017-046, t.a.v. Jelmer Voet, P&O Adviseur.

Plaats:
Winsum - Halfambt
Beschikbaarheid:
16 - 24 uur, 24 - 32 uur
Functiegroep:
Kerkgenootschap/Missionair/Zending
Branche:
Kerkgenootschappen/Zending
Dienstverband:
Tijdelijk-parttime
Werk-/Denkniveau:
HBO, Universitair
Regio:
Groningen
Wie mag er reageren?
Iedereen
Aanvangsdatum functie:
1-2-2018
Reageren voor:
9-12-2017

 

Reageren?


Contactpersoon
Jelmer Voet
Functie contactpersoon
P&O Adviseur
E-mailadres
vacatures@pkn.nl


Shortcuts