Skip links
Inhoud

Disclaimer

Website

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. ChristianTalents.NL aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Deze website is eigendom van SHAHIED BADOELLA CONSULTANT. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van ChristianTalents.NL. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij ChristianTalents.NL.

Email

Alle Emails die door ChristianTalents.NL -gebruikers worden verzonden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een email van of via ChristianTalents.nl ontvangt en u bent niet de geadresseerde dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Alle informatie in de email alsook de bijgesloten documenten is vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik van deze informatie op welke wijze dan ook is onrechtmatig.
Shortcuts